Follow us
Home > Contact Us

                          Guangzhou Kaixin Rubber Goods Co., Ltd


                          Add:  B705 BaiFeng Business Building, No.818 CongYun Road, BaiYun District, Guangzhou, China.


                          Tel:  +86-20-89607017 / 89607019


                          Fax:  +86-20-84017198


                          Mobile: +86-18244907576 /18244907577 /18244907573 /18244907575


                          E-mail:  sales@joykx.com


                          http://yogamat-cn.com